Allolev garantii kehtib Kamado Joe mudelitele: Junior Joe, Classic Joe, Classic Joe Stand Alone, Big Joe, Big Joe Stand Alone ja Konnected Joe.

NB! BBQ Entertainment OÜ on ametlik KAMADO JOE VOLITATUD EDASIMÜÜJA ja ELIITDIILER alates aastast 2011. BBQ Entertainment OÜ klientidel soovitame täita siinsamas olev garantiivorm ja sel juhul muretseb garantii toimivuse eest Teie eest BBQ Entertainment OÜ.

 

PIIRATUD ELUAEGNE GARANTII KERAAMILISTELE OSADELE

Kamado Joe piiratud eluaegne garantii keraamilistele osadele (v.a pitsakivid ja soojusdeflektorid) kehtib ainult siis kui antud grill on esmase ostja omanduses, samuti ainult siis kui on ette näidata ametlik ostudokument ja kui neid keraamilisi osi ei ole kasutatud muude võimalike grillide peal.

 

5-AASTANE GARANTII METALLOSADELE

Kamado Joe 5-aastane garantii kehtib kõigile Kamado Joe’s kasutatud metallist ja malmist osadele sama originaal-omaniku valduses olnud grilli puhul.

 

3-AASTANE GARANTII SOOJUSDEFLEKTORILE JA PITSAKIVILE

Kamado Joe 3-aastane garantii kehtib Kamado Joe’s kasutatud soojusdeflektoritele, deflektorite raamile ja pitsakividele sama originaal-omaniku valduses olnud grilli puhul.

 

1-AASTANE GARANTII TERMOMEETRILE JA TIHENDITELE

Kamado Joe 1-aastane garantii kehtib Kamado Joe termomeetrile ning tihenditele sama originaal-omaniku valduses olnud grilli puhul.

 

MILLAL GARANTII KEHTIMA HAKKAB?

Garantii kehtib toote ostukuupäevast ja vaid seadme esmasele ostjale. Garantii
kehtima hakkamiseks peate oma grilli registreerima www.kamadojoe.co.uk lehel.

Kui materjali- või valmistamisdefekt avastatakse kehtiva garantiiperioodi jooksul ja on tekkinud seadme tavapärasel kasutamisel, asendab või parandab Kamado Joe omal äranägemisel defektse komponendi enda kulul. Garantii ei hõlma tööjõukulusid ega muid teenuseid, parandamise või grilli kasutamisega seotud kulusid. Kamado Joe tasub garantii korras asendatud komponentide tarnekulud.

 

MIDA GARANTII EI KATA?

Garantii ei kata toote väärkasutusest tekkinud kahjustusi või kahjustusi, mis on tekkinud toote kasutamisel muul kui selleks ettenähtud otstarbel, toote mittenõuetekohase kasutamise, hoolduse või paigalduse tõttu tekkinud kahjustusi, õnnetuste või looduskatastroofide tõttu tekkinud kahjustusi, grillile volitamata lisaseadmete paigaldamise või grilli modifitseerimise tõttu tekkinud kahjustusi ega transpordikahjustusi. Garantii ei kata toote kasutamisel normaalsest kulumisest tekkinud kahjustusi (nt kriimustusi, täkkeid) ega muutuseid grilli välimuses, mis ei mõjuta selle toimimisvõimet.

GARANTII ON EKSKLUSIIVNE JA ASENDAB KÕIKI TEISI KIRJALIKKE VÕI SUULISI, OTSESEID VÕI KAUDSEID GARANTIISID. SEE HÕLMAB, KUID EI OLE PIIRATUD MÜÜGIKÕLBLIKKUSE GARANTII EGA SEADME SOBIVUSEGA KASUTAMISEKS KONKREETSEL EESMÄRGIL. KÕIGI KAUDSETE GARANTIIDE KESTUS, SEALHULGAS KAUDSE MÜÜGIKÕLBLIKKUSE GARANTII VÕI SEADME SOBIVUSEGA KASUTAMISEKS KONKREETSEL EESMÄRGIL, ON SELGELT PIIRATUD KOHALDATAVA KOMPONENDI GARANTIIPERIOODI PIKKUSEGA.

* Mõnedes riikides ei ole lubatud piirangud kaudse garantii kestusele, seega ei pruugi eespool nimetatud piirang teile kehtida. 

PIIRATUD GARANTII VÕI MISTAHES MUU KAUDSE GARANTII RIKKUMISEL ON OSTJAL ÕIGUS GARANTIITINGIMUSTES TOODUD PIIRANGUTE KOHASELT VAID KOMPONENTIDE ASENDAMISELE. ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA KAMADO JOE MISTAHES ERIOLUKORDADEST TEKKINUD, TEISEJÄRGULISTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST.

* Mõnedes riikides ei ole lubatud piirangud eriolukordadest tekkinud, teisejärgulistele või kaudsetele kahjudele, seega ei pruugi eespool nimetatud piirang teile kehtida.

 

MIS MUUDAB GARANTII KEHTETUKS?

Garantii ei kehti, kui ostate mistahes Kamado Joe toote volitamata edasimüüjalt. Volitamata edasimüüjad on teiste seas allahindlusklubid, kaubanduskeskused või mistahes muud edasimüüjad, kellele Kamado Joe ei ole selge sõnaga andnud luba Kamado Joe toodete müümiseks.

 

NB! BBQ Entertainment OÜ on ametlik KAMADO JOE VOLITATUD EDASIMÜÜJA alates aastast 2011.

Teie rahulolu on meile oluline. Kui probleem teile meelepärasel viisil ei lahene, kirjutage või helistage meile või saatke meile e-mail.